Posted in Մաթեմատիկա 6️⃣-րդ դասարան☯

Կլոր սեղան

Մայսի 25-ին մենք ունեցանք կլոր սեղան, որին մասնակցում էին 6-րդ դասարանցիները։ Ես և Նարեն ներկայացրինք Կորդինատային համակարգ թեման, իրոք շատ հավես անցավ։ Ինչպես նաև 6-2 դասարանի Ալիսը մեզ համար խնդիրներ էր պատրաստել, որի ճիշտ պատասխանի դեպքում մենք ստանում էին շոկոլադ, այսքանն էր մեր օրը։

Posted in Մաթեմատիկա 6️⃣-րդ դասարան☯

Պարապունք 115


1.12 գ =0,0112
25+0,012=25,012
Պատ․՝25,012

2․
2024-Չի բաժանվում 3-ի
1015-Չի բաժանվում 3-ի
2352-Բաժանվում է 3-ի
2009-Չի բաժանվում 3-ի

3․
12=2x2x3
48=2x2x2x2x3
2x2x2x2x3=48
Պատ․՝48

4․
8=2x2x2
3+1=4
Պատ․՝4

5․
Պատ․՝0

6․
2,5կմ=2500
15/2500=3/500
Պատ․՝3/500

7․
2;3;5;7;11;13։
Պատ․՝6

8․
3/4-4ժ
1/4-3/4ժ
3/4×4=12/4=3
Պատ․՝3

Posted in Մաթեմատիկա 6️⃣-րդ դասարան☯

Պարապունք 114

1, 100-40=60
60%=60/100=3/5
Պատ․՝3/5 գ


2․79-9=70
70:2=35
Պատ․՝35 գ

3․ 8×25/100=2
Պատ․`2

4.3. 4/5-4,2=3,8-4,2=-0,4
|-0,4|=0,4
Պատ․`0,4

5.2. 1/2+1.1/3=5/2+4/3=15+8/6=23/6
23/6:1/6=23/6×6=23
5. 3/7-23=38/7-23=38-161/7=-123/7=-17.4/7
Պատ․`-17.4/7

6.p=(Լայնություն + երկարություն) x2

Պատ․`50%

7.Ամենամեծ ՝ -5/6
Ամենափոքր ՝ -7/8
-5/6+(-7/8)= -1. 17/24

8. 8 =5+3
3=1+2
8=1+2+5
Պատ․`5

9.I-6X
II-X
6x-x=5x
5x=125
x=25
6x=150
Պատ․150

10.
900:2+1=451
Պատ․
451


Posted in Տնային առաջադրանքներ📄, Բնագիտություն 6🌏🏜

Վատ սովորություններ

  1. Թվարկե՛ք հիվանդության մի քանի պատճառներ:
    Խմիչք, փնթիություն, ծխախոտ։

2. Ե՞րբ է օրգանիզմը համարվում հիվանդ:
Երբ առողջ չէ։

3. Ի՞նչ վնասակար սովորություններ գիտեք:
Ծխախոտ, խմիչք, վնասակար սնունդ։

4. Ինչպե՞ս կարելի է կանխել ձեզ հայտնի վնասակար սովորությունները:
Պետք է պահպանել կանոնները և մտածել հասարակության մասին

Posted in Մայրենի📔, Տնային առաջադրանքներ📄

Մոգերի ընծաները

Պատրաստվի’ր քննարկման` Օ Հենրի. ,,Մոգերի ընծաները,,:

ա. Մեկնաբանի’ր հետեւյալ հատվածը, համամի°տ ես արդյոք ձեւակերպման հետ` «…կյանքը բաղկացած է արցունքներից, հառաչներից ու ժպիտներից, ընդ որում` հառաչները գերակշռում են»։

Կյանքում լինում են շատ իրադարձություններ, որոնք մարդուն պարգևում են ժպիտներ, արցունքներ և հառաչներ։ Չեմ կարծում, որ բոլորի կյանքում են հառաչները գերակշռում։ Որպիսզի կյանքը լինի ուրախ, պետք է լինել լավատես։

բ. Առանձնացրո’ւ պատմվածքի հերոսներին եւ բնութագրի’ր։
Դելլա-բարի, հոգատար
Ջիմ-հոգատար, լավ ամուսին
Վաճառող-պահանջկոտ, գործից գլուխ հանող

գ.Բնութագրի’ր Դելլային: Ո՞րն է այս կերպարի անհրաժեշտությունը պատմվածքում:

Դելլան շատ բարի և հոգատար էր, նա մաեն բանի կգնար, որպիսզի իրեն մոտիկ մարդը ժպտա։ Նրա անհրաժեշտությունը նրանում էր, որ նա էր բացահայտում հեքիաթի բոլոր հերոսներին։

Posted in Մաթեմատիկա 6️⃣-րդ դասարան☯

Պարապունք 113

Օրվա աշխատանքը՝
1) Տուփում կա 8 կարմիր, 8 սպիտակ և 4 սև գնդիկ: Տուփից հանում են մեկ պատահական գնդիկ: Որքա՞ն է հավանականությունը, որ դուրս եկած գնդիկը կլինի կարմիր գույն:

8+8+4=20
2/5

2) Գրե՛ք յոթ թվերի հաջորդականություն, որում առաջին թիվը 6-ն է, երկրորդը՝ 2-ը, իսկ յուրաքանչյուր հաջորդը հավասար է նախորդ երկուսի գումարին։
6;2;8;10;18;28;46

3) 11000 դրամով ապրանք են գնել և նախատեսում են 15 % շահույթ ստանալ: Դրա համար ի՞նչ գնով պետք է վաճառել ապրանքը:
11000×15/100=1650
11000+1650=12650
Պատ․`12650

4) Ի՞նչ թիվ է անհրաժեշտ գրել տառի փոխարեն, որպեսզի ստացվի համեմատություն

9/y=⅖
22,5

5)  30 սմ երկարությամբ հատվածը բաժանե՛ք երկու հատվածների, որոնց երկարությունները հարաբերում են այնպես, ինչպես 2 ։ 3։
30:(2+3)=6
6×2=12
6×3=18
Պատ․՝12 և 18

6) 200 հեռուստացույցից 20-ը անորակ են: Ինչի՞ է հավասար հավանականությունը, որ գնված մեկ հեռուսատացույցը կլինի որակյալ է:
1/10=10%

7) Բանկն ամեն ամիս յուրաքանչյուր հաշվի ավելացնում է 3 %։ Ի՞նչ գումար կլինի հաշվում երկու ամիս անց, եթե սկզբում եղել է 150000 դրամ։
150000:100×3=4500
150000+4500=154500
154500:100×3=4635
154500+4635=159135
Պատ․՝159135

8) Ո՞ր թվանշանն է պետք ձախից և աջից կցագրել 23 թվին, որպեսզի ստացված քառանիշ թիվը՝

ա) բաժանվի 3-ի, 2
բ) բաժանվի 9-ի։
2

9) Ճի՞շտ են արդյոք հետևյալ պնդումները.
ա) Երկու զույգ թվեր չեն կարող փոխադարձաբար պարզ լինել։ Այո
բ) Զույգ թիվը և կենտ թիվ փոխադարձաբար պարզ ե
ն։ ոչ

Posted in Ռուսերեն🤍💙💘

Ռուսերեն

Упражнение 1. Раскройте скобки.
М о д е л ь: Килограмм … (мясо). — Килограмм мясА.
1. Килограмм риса, сыра, масла, рыбы, колбасы, ветчины. (рис, сыр, масло, рыба, колбаса, ветчина).
2. Литр молока, масла, сока, воды, кваса, пива. (молоко, масло, сок, вода, квас, пиво).
3. Бутылка коньяка, ликёра, вина, пива. Водки, воды, лимонада (коньяк, ликёр, вино, пиво, водка, вода, лимонад).
4. Чашка или стакан сока, молока, чая, *кофе, *какао (сок, молоко, чай, *кофе, *какао).
5. Пачка чая, печенье, масла, соли (чай, печенье, масло, соль).
6. Пакет сахара, риса, молока (сахар, рис, молоко).

Упражнение 2. Составьте диалоги по модели.
М о д е л ь: — У тебя есть старший брат? — Нет, у меня нет старшЕГО братА.
1. У тебя есть младший брат? Да у меня есть старшего брата 2. У тебя есть простой карандаш? Нет у меня нету простого карандаша 3. У Марины есть
чёрный фломастер? Нет у Марины нету чёрного фломастера  4. У него есть англо-русский словарь? Да н него есть англо-русский словарь 5. У Николая Петровича есть синий костюм? Да у Николая Петрова есть синый костюм 6. У вас есть лишний билет в театр? Нет у нас нету лишнего билета в театр 7. У Иванова Сергея есть новое расписание? Да у Иванова Сергея есть новое расписание 8. У Нади есть маленькое зеркало? Нет у Нади нету маленького зеркало.  9. Рядом с вашим домом есть большое озеро? Нет рядом нашего дома нету болшого озера 10. У кого есть запасная ручка? У меня есть запасной ручки 11. У тебя есть старшая или младшая сестра? Нет у меня нету старшего или младшего сестры  12. У вас  есть зимняя одежда? Да у нас есть зимняя одежда

Упражнение 3. Составьте диалоги по модели.
М о д е л ь: — От кого это письмо? (он)
— Это письмо от НЕГО.
1. У кого нет ручки? У неё (она) 2. Он живет недалеко от
нас (мы) 3. Это подарок для тебя (ты) 4. До тебя (ты) можно дое-
хать на трамвае. 5. На собрании я был против вас (вы) 6. Эк-
замен сдали все кроме него (он) 7. Где мои друзья? Скучно
без них (они) 8. Кто жил в этой комнате до меня (я) ? 9. Берите
пример с неё (она), она всё делает отлично.

Упражнение 4:

Иван  и Олег  интересуются музыкой  (музыка).

Моя подруга занимается гимнастикой. (гимнастика).

Мальчик в автобусе пользуется наушниками(наушники).

В воскресенье мы любовались зданием театра (здание театра).

Вся страна гордится победой спортсмена (победа, спортсмен).

Я любил играть в футбол, когда я был ребёнком (ребенок).

После университета я хочу стать хирургом. (хирург).

Чтобы ездить на работу, я пользуюсь трамвайем и тролейбусом (трамвай и троллейбус).

Posted in Մայրենի📔, Տնային առաջադրանքներ📄

Օ Հենրի ՛՛Մոգերի ընծաները՛՛

Կարդա՛ Օ Հենրիի ,,Մոգերի ընծաները,,:

Կատարի’ր բոլոր առաջադրանքները։


1.Բացատրի’ր հետևյալ բառերը`

ավետել — տեղեկացնել
կոհակել — Անհանգստանալ
ունելի — բռնիչ
անպաճույճ — անզարդ
նավակատիք — նախատոնակ
 ընդարմանալ — թմրել

2.  Դուրս գրի’ր հատվածներ, որտեղ երևում է, որ Դելան`

• հուզված է, Միակ բանը, որ մնում էր անել, փռվելն էր հնամաշ օթոցին ու արտասվելը։ Դելլան հենց այդպես էլ վարվեց։

• վախեցած է: «Դե,― ասաց նա ինքն իրեն, ― եթե Ջիմն իսկույն չսպանի ինձ, հենց որ տեսնի, կվճռի, որ նման եմ Քոնի այլենդյան խմբերգչուհու։ Սակայն ինչ կարող էի անել, ախ, ինչ կարող էի անել, երբ ընդամենը մի դոլար ութսունյոթ ցենտ ունեի»

3. Փորձիր մեկ բառով կամ բառակապակցությամբ բնորոշել, թե ինչպիսին է հայացքը:

Այնպիսի արտահայտությամբ էր հայացքը հառել կնոջը, որԴելան չկարողացավ հասկանալ և սարսափեց: Դա ոչ զայրույթ էր, ոչ զարմանք, ոչ հանդիմանանք, ոչ էլ սոսկում. ոչ մեկը այդ զգացումներից, որ կարելի էր սպասել:

Անսպասելի։

4. Բացատրի’ր հետևյալ միտքը:

Սակայն այդ թանկարժեք ընծաների մեջ մի շատ կարևոր բան պակասում էր:

Կարծում եմ հեղինակն ուզում էր ասել, որ այդ ընծանեի մեջ իմաստն էր պակասում։