Posted in English🤍

Memory verse code

Հեղինակ՝

Շուտ եմ ասում copy paste չանել։ Hi:) ես Աննան եմ, սովուորմ եմ ՄԽԹԱՐ ՍԵԲԱՍՏԱՑԻ ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐՈՒՄ։ Ծնվել եմ հունվարի 10-ին, ուրախ եմ քեզ տեսնել, իմ մեդիամիջավայրում․․․😋😋

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s