Posted in Նախագիծ📈, Երկրաչափություն 7

Ուսումնական նյութ

Երկու կետով կարելի է տանել 1 ուղիղ։

Ինչպես նկատում ենք գծագրում, 2 կետով` M և K ստացվեց 1՝ a ուղիղ։

Երկու ուղղիներն կարող են ունենալ ոչ ավել, քան 1 ընդհանուր կետ։

Հատվածն դա երկրաչափական պատկեր է, որն ունի սկիզբ և վերջ։

Ճառագայթը դա երկրաչափական պատկեր է, որն ունի սկիզբ և չունի վերջ։ Ճառագայթի առաջին տառը դա նրա անվանումն է, իսկ երկրորդ տառը ցույց է դալիս դրա ուղղությունը։

Մի կետից դուրս եկող երկու ճառագայթներով, կազմված պատկերն կոչվում է անկյուն։ Գագաթը դա այն կետն է, որից դուրս են գալիս ճառագայթերը, իսկ, ճառագայթները կողմերն են։ Անկյուններն ունեն 4 տեսակ սուր անկյուն (0>90o), ուղիղ անկյուն, (90o), փռված անկյուն (180o) և բութ անկյուն (90>180o

Փռված անկյուն է կոչվում 180օ անկյունը

Եթե պատկերները դնենք իրար վրա դնենք և ամեն բան համապատասխանի պատկերներն կլինեն հավասար։

Երկու հատվածներն կարող ենք համեմատել վերադրման սկզբունքով, կամ չափերով, օրինակ 4սմ<5սմ:

Այն կետը որը գտնվում է, հատվածի մեջտեղում, կոչվում է միջնակետ։

O կետը AB հատվածի միջնակետն է։

Երկու անկյուններն կարելի է համեմատել աստիճանային չափով։ Աստիճանը դա անկյան չափման միավորն է։

Օրինակ այս նկարում <ABC = <MNK-ին քանի որ երկուսնել 90օ-ի անկյուն են։

Իսկ այս նկարում <BAC մեծ է <MNK-ից, քանի որ <BAC=180օ, իսկ <MNK=135o

Այն ճառագայթը, որ անկյունն բաժանում է, 2 հավասար մասերի, կոչվում է անկյան կիսորդ։

AB=AC+CB
Պետք է գումարել AC-ն և CD-ն

Հեռավորությունն չափելու համար օգտագործում են, քանոն, չափաքանոն, չափերիզ և այլն․․

Մարմնի երկարությունը չափելու համար օգտագործվող չափիչ սարքերը.

Սուր անկյուն — 0>90օ
Ուղիղ անկյուն-90օ
Բութ անկյուն-90>180օ
Փռված անկյուն-180օ

Քանի որ մեզ հայտնի է, որ կիսորդը կիսորդը անկյունը տրոհում է 2 հավասար մասերի ապա
<AOB=<AOC+<COB
Օրինակ՝ Դիցուք <AOB=xo => ստացված անկյուններն՝<AOC և <COB=x/2
x=x/2+x/2

Սուր անկյուն (0>90o), ուղիղ անկյուն, (90o), և բութ անկյուն (90>180o

Երկու անկյուններ, որոնց մի կողմն ընդհանուր է, իսկ մեկը մյուսի շարունակությունն է, կոչվում են կից անկյուններ: Կից անկյունների գումարն հավասար է 180օ։

Երկու անկյուններ կոչվում են հակադիր, եթե անկյուններից մեկի կողմերը մյուսի կողմերի շարունակությունն են:


Բոլորս էլ գիտենք, որ ցանկացած երկու ուղիղ ուրոնք զուգահեռ չեն միմիանց հատվում և առաջացնում ինչ-որ աստիճանի անկյուն, իսկ եթե այդ անկյունն 90օ անկյուն է, ուրեմն այդ ուղիղները կոչվում են ուղղահայաց ուղիղներ։

AB-ն և CD-ն ուղղահայաց են միմիանց։

Երկու ուղիղներ, որոնք ուղղահայաց են երրորդին, չեն հատվում:

Անկյունաքանոն կամ գծագրական անկյունաքանոն:Advertisement

Հեղինակ՝

Շուտ եմ ասում copy paste չանել։ Hi:) ես Աննան եմ, սովուորմ եմ ՄԽԹԱՐ ՍԵԲԱՍՏԱՑԻ ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐՈՒՄ։ Ծնվել եմ հունվարի 10-ին, ուրախ եմ քեզ տեսնել, իմ մեդիամիջավայրում․․․😋😋

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s